هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هیات مدیره شرکت متشکل از پنج عضو می باشد که در آخرین مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب شده اند.

روزبه پیروز ( رئیس هیئت مدیره - موظف)

 • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۵ دی ۱۳۹۶
 • تاریخ خاتمه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
 • سمت قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت پارس پلیکان فیروزه
 • تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت

رضا مرادی علی عربی (مدیر عامل)

 • سمت قبلی: مدیرعامل چینی کرد
 • تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی مواد

رامین ربیعی (عضو هیئت مدیره - موظف)

 • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۵ دی ۱۳۹۴
 • سمت قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت دانا تجارت آرتا
 • تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بنگاه­داری

حسین سلیمی (عضو هیئت مدیره - غیرموظف)

 • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
 • سمت قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت پرشیا جاوید پویا
 • تحصیلات: کارشناس ارشد بازرگانی با گرایش مالی

رضا محمددوست (نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف)

 • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
 • سمت قبلی: عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه ­گذاری استان آذربایجان شرقی
 • تحصیلات: کارشناس ارشد