اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

آگهی توقف پرداخت سود در شعب بانک صادرات

آگهی توقف پرداخت سود در شعب بانک صادرات شرکت کروه سرمایه گذاری توسته صنعتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
(بیشتر…)... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کروه سرمایه گذاری توسته صنعتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱
بدیلوسیله از کلیه سهامداران ی نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(سهامی عام) که راس ساعت 10:00  روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ واقع در تهران, خیابان ولیعصر بلاتر از جام جم, مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می‌گردد. حضور به‌هم رسانند.
(بیشتر…)... ادامه مطلب

گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه

گزارش بازرسی قانونی در خصوص افزایش سرمایه (از مبلغ ۲۶۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰۰ میلیاردریال) شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ایران (سهام عام) گزارش بازرسی قانونی در خصوص افزایش سرمایه (از مبلغ ۲۶۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال) به انضمام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ درمحل مرکز اموزشي،فرهنگي ،رفاهي آموزش و پرورش منطقه ۳ ( خانه معلم ) واقع در تهران خيابان ولي عصر (عج) بالاتر از ميرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند. (بیشتر…)

... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ درمحل مرکز اموزشي،فرهنگي ،رفاهي آموزش و پرورش منطقه ۳ ( خانه معلم ) واقع در تهران خيابان ولي عصر (عج) بالاتر از ميرداماد جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ برگزار میگردد حضور بهم رسانند. (بیشتر…)

... ادامه مطلب