خدمات

خدمات گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا)

سرمایه‌گذاری در بازار اولیه:

با اتکا به تجربه بین‌المللی مدیران ارشد گروه، امکان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) و صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی(Private Equity) به منظور تجمیع منابع سرمایه‌گذاران و استفاده از فرصت‌های موجود در بازار اولیه، در گروه وجود دارد

پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از دیگر توانایی‌های گروه، ایفای نقش به‌عنوان عضو مؤسس، سرمایه‌گذار و مدیر در راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مانند صندوق‌های شاخصی، صنعت‌محور و یا کالایی، می‌باشد. در این راستا اقدامات اولیه جهت تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با تمرکز بر صنایع فناوری اطلاعات و اینترنت در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه صورت پذیرفته است.

 مشارکت در تأمین مالی بازارگردانی:

پذیرش نقش بازارگردانی اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت‌های گروه و یا سایر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه با بکارگیری الگوریتم‌های معاملاتی در فرایند بازارگردانی از دیگر خدمات گروه در حوزه توسعه ابزارهای مالی می‌باشد.

تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار:

با توجه به تجربه موفق یکی از شرکت‌های گروه در پذیرش سمت تعهد پذیره‎نویسی افزایش سرمایه، گروه سرمایه‎گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) در نظر دارد فعالیت‎های خود را در این زمینه گسترش دهد و با ایفای نقش تعهد پذیره‎نویسی در افزایش سرمایه و یا انتشار اوراق صکوک، گام مثبتی در جهت توسعه خدمات در حوزه تأمین مالی بردارد.

تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار:

گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) می‌تواند از طریق انعقاد انواع عقود اسلامی، اصل و یا حداقل سود اوراق بهادار را تضمین نموده و از این طریق تجمیع و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی را تسهیل ببخشد. به طور کلی این نوع خدمات مالی از آن جهت اهمیت دارد که از طریق اعتباربخشی، به جمع‌آوری منابع سرمایه‌گذاران با هزینه کمتری را سرعت می‌بخشد.

مشاوره مالی:

با اتکا به تجارب گروه در حوزه خدمات ادغام و تملیک، تأمین مالی شرکتی و پروژه‌ای، تغییر ساختار، ارزش‌گذاری، افزایش سرمایه و عرضه اولیه شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی در بورس، این خدمات شامل موارد مهم شرح پیوست می‌باشد:

  • عرضه اولیه: مشاوره تجدید ساختار و پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس

  • ادغام و تملیک: استفاده از تجربه و شبکه ارتباطی گروه برای ایجاد ارتباط بین سرمایه‌گذاران بویژه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌پذیر