نویسنده simyadmin

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ۹۸/۰۳/۲۲

آگهي دعوت به مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده شركت سرمايه گذاري اعتبار ایران(سهام عام) به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ درمحل مرکز اموزشي،فرهنگي [...]

ادامه مطلب...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ درمحل مرکز اموزشي،فرهنگي [...]

ادامه مطلب...