استراتژی و برنامه ها

استراتژی و برنامه ها

گروه توسعه صنعتی ایران قصد دارد با تکیه ‌بر دانش و تخصص جهانی مدیران و نیز شناخت ژرف و همه‌جانبه از بازارهای ایران، ضامن بازگشت حداکثری سرمایه سهامداران شرکت باشد. در این راستا و برای نیل بدین مقصود، اهم برنامه‌های شرکت در کوتاه‌مدت شامل تسویه اقساط خرید شرکت ­های سرمایه ­گذاری توسعه صنعت وتجارت و سبحان خواهد بود. این مهم البته، با مدیریت و بهبود مستمر عملکرد شرکت­های سرمایه پذیر میسر خواهد گردید. علاوه بر این،‌ فروش واحدهای تجاری مجتمع کوهسار به ارزش برآوردی بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال،‌ واگذاری یا تبدیل دارایی‌های کم بازده در سبد دارایی‌های بورسی و خارج بورسی گروه، و نیز اعمال افزایش سرمایه شرکت پایا تدبیر پارسا به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال و فراهم نمودن مقدمات ورود این شرکت به فرا بورس در کنار انجام سرمایه­ گذاری­ های سودآور در حوزه اینترنت ازجمله رئوس برنامه­های مهم شرکت در سال مالی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ می باشند.