هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت متشکل از پنج عضو می باشد که در آخرین مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب شده اند.

روزبه پیروز (مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره)
  • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۵ دی ۱۳۹۰
  • تحصیلات: کارشناس‌ارشد مدیریت
رامین ربیعی (رئیس هیئت مدیره – موظف)
  • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۵ دی ۱۳۹۰
  • تحصیلات: کارشناس‌ارشد مدیریت بنگاه‌داری
حسین سلیمی (عضو هیئت مدیره – غیرموظف)
  • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
  • تحصیلات: کارشناس‌ارشد بازرگانی با گرایش مالی
رضا محمددوست (نایب رئیس هیئت مدیره – غیرموظف)
  • تاریخ عضویت در هیئت مدیره: از ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
  • تحصیلات: کارشناس‌ارشد

تغییر سمت آقایان روزبه پیروز و رامین ربیعی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است و در حال طی مراحل قانونی است، انتشار آگهی از طریق روزنامه رسمی می باشد.