تاریخچه

تاریخچه شرکت توسعه صنعتی ایران

۱۳۷۵-۱۳۷۸

گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) در دی‌ماه ۱۳۷۵ تأسیس شد و در اردیبهشت ۱۳۷۸، نام خود را در فهرست شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسانید.

۱۳۷۸-۱۳۹۰

این شرکت در زمینه سرمایه­گذاری در صنایع متنوع در بازار بورس تهران و گسترش سرمایه‌­گذاری‌ های غیر بورسی فعالیت دارد.

۱۳۹۰

در سال ۱۳۸۷ مالکیت بخشی از سهام شرکت، از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت انتقال یافت و در سال ۱۳۹۰، بلوک مدیریتی شرکت که بیشتر به تدریج توسط موسسه مالی اعتباری مهر خریداری شده بود، به بخش خصوصی واگذار گردید.

۱۳۹۱- کنون

مدیریت بخش خصوصی با بهینه‌سازی دارایی‌های شرکت، ایجاد تنوع در دارایی‌های مالی و سرمایه‌­گذاری در بخش‌های جدیدی چون حوزه اینترنت و شرکت‌های نوپا، این شرکت را از یک شرکت کم بازده به یک شرکت سودآور و خوش‌نام در بازار سرمایه ایران مبدل نمود.