تاریخچه

تاریخچه شرکت توسعه صنعتی ایران

۱۳۷۵ – ۱۳۷۸

گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) در دی‌ماه ۱۳۷۵ تأسیس شد و در اردیبهشت ۱۳۷۸، نام خود را در فهرست شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با نماد وتوصا به ثبت رسانید.

۱۳۷۸ – ۱۳۸۷

این شرکت سرمایه‌گذاری خود را در صنایع متنوع بورسی و غیر‌بورسی گسترش داد. در سال ۱۳۸۷ مالکیت بخشی از سهام شرکت، از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت انتقال یافت.

۱۳۸۷ – ۱۳۹۰

در سال ۱۳۹۰، بلوک مدیریتی شرکت که توسط موسسه مالی اعتباری مهر تجمیع شده بود، به بخش خصوصی واگذار گردید.

۱۳۹۱ – کنون

مدیریت بخش خصوصی با بهینه‌‌سازی ساختار دارایی‌ها، حل و فصل پرونده‌های حقوقی، بالابردن سطح شفافیت و گزارش‌دهی، ایجاد تنوع در دارایی‌های مالی و سرمایه‌¬گذاری در بخش‌های جدیدی مانند حوزه تکنولوژی و اینترنت، این شرکت را از یک شرکت کم بازده به یک شرکت سودآور و خوشنام در بازار سرمایه ایران مبدل نمود.