ترکیب سهامداران

تركيب سهامداران به تاريخ ١٣٩٨/۰٢/۰٢

گروه فیروزه به همراه شرکت‌های استانی سهام عدالت، سهامداران عمده گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) می‌باشند. همچنین، گروه دارای حدود ۲۳۸ هزار سهامدار حقيقی است كه مالکیت ۴۸ درصدی از سهام شرکت را مالک می‌باشند. گروه سرمایه‌‌گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) به لحاظ تعداد سهامدار حقيقی از جمله بزرگ‌ترین شركت‌های سرمایه‌گذاری در ایران است.