چشم انداز

چشم‌انداز و ماموریت گروه توسعه صنعتی ایران

چشم انداز ما 

چشم‌انداز ما فراهم آوردن امکان دستیابی سهام­داران به بهترین فرصت‌های رشد و ترقی در بازار ایران می‌باشد.

ماموریت ما 

مأموریت ما بکارگیری دانش و تخصص جهانی مدیران گروه، جهت تضمین بازگشت سرمایه مطلوب برای سهام­داران می­باشد.

ارزش های ما

● خوش‌نامی ما، مهم‌ترین سرمایه سازمانی ما
● کار گروهی ما، تضمینی برای موفقیت و پیشرفت ما
● شناخت و استخدام شایسته‌ترین افراد برای انجام هر کار
● به‌‌کارگیری تلاش مستمر جهت ایجاد بهترین بازده برای سهام­داران و سایر ذینفعان
● اعتقاد به بهبود روزافزون فرآیندهای عملکردی در سایه سخت‌کوشی و تلاش مداوم

هرم شایستگی (منشور اخلاق و رفتار)