تماس با امور سهام

اداره امور سهام

اداره امور سهام : خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۵، طبقه ۳

تلفن: ۴-۸۸۸۷۸۵۴۱ – نمابر: ۸۸۸۷۸۵۴۵

پست الکترونیکی :saham@iidic.com

ساعت کاری اداره امور سهام

یکشنبه - پنجشنبه ۹ صبح تا ۱۷

فرم تماس با اداره امور سهام